By Indira Vandormael

Vlamingen lieten in 2020 recordbedrag na aan goede doelen

Deel dit verhaal

In 2020 hebben erflaters in Vlaanderen maar liefst 434,4 miljoen euro nagelaten aan een goed doel. Dat is ruim 100 miljoen euro meer dan vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg. Het hoogste bedrag? Een legaat bijna 38 miljoen euro!

Positief nieuws! Het aantal testamenten waarin een goed doe opgenomen is stijgt jaar na jaar. In 2019 ging het om 935 aangiften voor erflatingen. Je kan ook kiezen voor meer dan één legaat per nalatenschap, want in totaal was sprake van 1.410 legaten. In 2020 hing er ook een recordbedrag vast aan die nalatenschappen. Het ging om 434,4 miljoen euro, ofwel bijna 1,2 miljoen euro per dag. Een jaar voordien bleef de teller stilstaan op net geen 330 miljoen euro.

Een mogelijke oorzaak voor de stijging is volgens Schryvers de bekendheid van het duolegaat. Dit houdt in dat de erflater een deel van zijn bezittingen aan een goed doel nalaat, waarop het uiteraard erfbelasting betaalt, maar het goede doel betaalt ook de erfbelasting van de andere erfgenamen. Die andere erfgenamen erven een kleiner deel, maar houden meer over omdat ze in een lagere tariefschijf terechtkomen.

Niet altijd een overweging van altruïstische aard

In deze situatie is wel verandering aan het komen. Voor overlijdens in Vlaanderen zal er immers vanaf 1 juli 2021 geen fiscaal voordeel meer zijn voor testamenten met een duolegaat, ook bij testamenten die voor die datum zijn opgemaakt. Wel komt er een nultarief voor legaten aan goede doelen en de mogelijkheid om natuurlijke personen aan te duiden die kunnen genieten van een verlaagd tarief op een maximum van 15.000 euro, legt Schryvers uit.

“De voorbije jaren was de keuze om een deel van de erfenis na te laten aan een goed doel vaak ingegeven door het willen bevoordelen van andere erfgenamen, eerder dan de steun aan het goede doel op zich”, aldus Schryvers. “Via de hervorming van het duolegaat wil de Vlaamse Regering het altruïstisch perspectief van het legateren aan goede doelen versterken.”

Deel dit verhaal

Andere verhalen die je interessant kan vinden